MATBEG Nedir?

MATBEG, öğrencilerin bulundukları çağı matematiksel olarak anlamlandırmasına, karşılaşılan problemlerin çözümünde matematiksel olarak düşünmesine, matematiğin tarihsel gelişim sürecini gözlemleyerek matematiğe karşı daha derin bir anlayış oluşturmasına yardımcı olmak için geliştirilen benzersiz bir matematik uygulamasıdır.

Uygulama, belirlenen tarihlerde, öğrencilerin okullarına gönderilen kitapçıklar ile yapılır. Her öğrenciye uygulamada bir adet kitapçık ve onun yanında kendisine hediye edilen boya kalemi seti ve bir aparat verilir. Öğrencilerden uygulama esnasında bazı problemlerin çözümü için boya kalemlerini ve aparatı kullanmaları istenir. Problem çözme sürecinde boyama yapmanın ve bir aparat kullanmanın olduğu tek uygulama MATBEG’dir.

MATBEG'de Ölçümlenen Beceriler

MATBEG'de Yer Verdiğimiz Problemler

  1. Kısa ve tek cevaplı problemler
  2. Rutin olmayan, sezgisel problemler
  3. Açık uçlu problemler
  4. Aşamalı düşünce, yapılandıran problemler
  5. Boyama ya da çizim gerektiren problemler
  6. Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler
  7. Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemlerdir.

Problemler yapısal olarak kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal ve karma problemler olarak sınıflandırılmaktadır.

MATBEG’i Diğer Sınav, Yarışma vb. Uygulamalardan Ayıran Şeyler Nelerdir?

MATBEG özgün bir formattır ve tamamen ülkemizde ve kendi insanımızın çabası ile geliştirilmiştir. Başka bir ülkeden isim ya da format kullanım hakkı alınarak uygulanmamaktadır. Amacı, yerelden evrensele ulaşan özgün bir yapı ve değer oluşturmaktır.

MATBEG okullardaki yazılı sınavlar, deneme sınavları ya da ulusal ve uluslararası sınav, yarışma vb. faaliyetlerin içerik ve ölçme-değerlendirme anlayışlarından farklı bir anlayış içerir.

MATBEG de öğrencilerin cevapları tek tek ve bütüncül olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin çözüm analizleri yapılarak matematiksel beceri düzeyleri belirlenir ve becerilerin geliştirilmesi için kendilerine destekleyici geri bildirim verilir.

MATBEG’e katılan öğrenciler bir eleme, sıralama, seçme ya da yerleştirme amacıyla ölçülmez. Aksine her öğrenci; kendi bilgi, beceri ve problem çözme durumuna göre ele alınır ve geri bildirim alır. Yani önemli olan birinci olmak değil, matematiksel becerilere sahip olmak ve problem çözme yeteneği kazanarak bunu her yeni uygulamada geliştirmektir.

Dolayısıyla bireysel bazda “başarı-başarısızlık” değil “durağanlık, yavaş gelişim, hızlı gelişim, üst düzey gelişim” gösteren ayrımlar vardır.

Problemler çoktan seçmeli yapıda olmadığı için cevaplama sürecinde şans faktörü yoktur.

Öğrenciler esas olarak doğru-yanlış sayılarına göre değil çözüm yolu ve yaklaşımlarına göre ağırlıklı puanlama anahtarları kullanılarak değerlendirilirler. Yani bir problemi çözen iki farklı öğrenci çözüm stratejisine göre iki ayrı puan alabilir.

Problemlerin çözümünde öğrencilerden sadece problemin sonucunu bulması değil, çözüm yolunu ve akıl yürütme şeklini açıklamaları da istenir. Böylece bireysel ve genel kitle açısından daha sağlıklı, derinlemesine ve gelişimsel bir analiz yapılabilmektedir.

Öğrencim / Çocuğum MATBEG Uygulaması'na Neden Katılsın?

Öğrenciler, problemlerin çözümlerini kendileri yapar, yazar ve açıklar. Böylece sıradışı problemleri tanır, öğrenir ve çözümlerine kafa yormaya başlarlar.

Öğrencilerin kendisi, öğretmeleri ve aileleri sadece MATBEG’de matematiksel becerilerine yönelik bir analiz görebilir ve geri bildirim alırlar.

Öğrenciler, yarışmak için değil sadece kendilerini geliştirmek ve problem çözme yeteneği kazanmak için çabalarlar.

Öğrenciler, tek bir amaç için zaman harcarlar: Problem çözmek. Ve bunu bolca düşünerek, zihinsel olarak kademeli şekilde zorlanarak ama aynı zamanda eğlenerek ve keşfederek yaparlar.

MATBEG’de az sayıda doğru yapmak, öğrenciyi başarısız ya da daha az başarılı yapmaz sadece daha iyi problem çözücü olmak için yönlendirilir ve teşvik edilir. Dolayısıyla MATBEG’e katılmak öğrencinin salt kendisi için yaptığı bir matematiksel eylemdir.